GESCHIEDENIS & FILOSOFIE

Ayurveda en Yoga gaan beide terug op dezelfde school van filosofie en zelfstudie, namelijk de Sankhya-filosofie. Een belangrijk aspect van de Sankhya filosofie is het inzicht krijgen in zuiver bewustzijn en de reflectie daarvan in de materiële wereld. Het is een filosofie die de mens en de wereld waarin hij leeft ziet als een manifestatie, een vormgeving van de oerkrachten die aan de basis staan van de Natuur. Het zijn Purusha, het onbeweeglijke, het tijdloze, het onkenbare en Prakriti, het beginsel van beweging. Uit het contact van Prakriti met Purusha ontstond het scheppingsproces dat nimmer eindigt en waarin de oerbeginselen zich op afdalende niveaus van materialisatie manifesteren.

De eerste literatuur over Indiase geneeswijzen stamt uit de Veda’s. De wijzen uit die tijd, de Rishi’s (zieners), ontwikkelden onder invloed van de omstandigheden, deze vedische geneeskunde. De kennis en inzicht in de mens was heel groot. De manier waarop je naar de mens kijkt, de manier waarop je naar deze wereld kijkt. De Sushruta Samhita en de Charaka Samhita waren in deze tijd van grote invloed op de traditionele geneeswijzen.

In dat proces ontstaan de drie “Guna’s”, de drie eigenschappen: Sattva het zuivere, heilige, lichte; Rajas, het vurige, beweeglijke, veranderende; en Tamas, het trage, inerte, duistere. Uit Sattva, Rajas en Tamas zijn de vijf elementen gevormd de “Pancha mahabhuta’s”.

Uit Sattva ontstond ether, uit Sattva en Rajas lucht, uit Rajas vuur, uit Rajas en Tamas water en
uit Tamas aarde. Dat zijn de vijf elementen: Akash (ether), Vayu (lucht), Tejas/Agni (vuur), Jala (water) en Prithvi (aarde), waaruit al het bestaande is opgebouwd. Het gaat hier om de energetische principes die door deze termen uit onze dagelijkse omgeving worden aangeduid.
Daarom gebruiken we liever de Sanskrietnamen. Wanneer alles uit de vijf elementen is opgebouwd in wisselende samenstelling, wordt ook onze verwantschap met de kosmos duidelijk. Wij zijn de microkosmos die zich in de macrokosmos weerspiegelt. Ayurveda ziet gezondheid en ziekte in holistische termen en houdt rekening met de relatie tussen individuele en kosmische geest en bewustzijn, energie en materie.

Ook de drie bio-energetische krachten, de Tridosha die onze constitutie bepalen zijn gevormd uit de vijf elementen. Vata, de kracht van de beweging, ontstaat uit ether en lucht; Pitta, de kracht van de transformatie, ontstaat uit vuur en water; Kapha, de kracht van de opbouw en structuur, ontstaat uit aarde en water. Bij onze geboorte wordt de unieke blauwdruk van onze Tridosha-balans vastgelegd. Wanneer we dit unieke evenwicht weten te bewaren, zijn we in harmonie, zijn we gezond.

1. Energie is levenskracht (prana)
2. Prikkeloverdracht (ayurvedische massages, marmatherapie)
3. Drainage (ontgifting)
4. Voeding (dieet en voeding volgens je constitutie)
5. De Psyche en het onbewust ziekmakende levenspatroon

Deze principes zorgen ervoor dat u als geheel zo goed mogelijk in balans gebracht wordt. Omdat diverse aspecten elkaar beïnvloeden, kan het ene aspect niet helen, zonder dat de anderen geheeld worden. Lichaam en geest beïnvloeden elkaar! De behandelmethoden die ik toepas als u in mijn praktijk komt, werken rechtstreeks op uw lichaam en geest. Daardoor wordt u zo ontspannen; dat lichamelijke, emotionele, mentale en/of spirituele blokkades bewustgemaakt en losgelaten kunnen worden. Hierdoor ontstaat meer zelfvertrouwen, inzicht en intuïtie en een grotere fysieke en psychische gezondheid.

© 2017 Art of Ayurveda

Chat openen
Waar kan ik je mee helpen?
Hallo, kan ik je helpen?