RAJA YOGA – INTEGRALE YOGA

Raja yoga vindt zijn oorsprong in het oude India. Net als Ayurveda is yoga een wetenschap die al meer dan 5000 jaar oud is en voor het eerst werd beschreven in de Bhagavad Gita. Rond deze periode beschrijft Patanjali ook de yoga sutra’s. Patanjali gaat uit van acht stadia of ‘leefregels voor een zinvol leven’ waarmee de yogi zijn einddoel kan bereiken: de verwerkelijking van het Zelf. De weg leidt langs asana’s (houdingen), pranayama tot mantra, dharana (concentratie) en dhyana (meditatie) naar samadhi (verbinding). Dit hoogste stadium van Raja yoga is de spontane eenwording van de yogi met zichzelf.

De verschillende soorten Yoga:
Jnana-Yoga De Yoga van kennis
Bhakti-Yoga De Yoga van devotie
Kriya-Yoga De Yoga van van technieken, inclusief Hatha Yoga
Karma-Yoga De Yoga van dienstbaarheid
Raja-Yoga Integrale Yoga, een combinatie van bovenstaande vier

HATHA YOGA > Ha staat voor zon (geest) en Tha voor maan (stof). In de Hatha-yoga gaat het om het vinden van de balans tussen deze twee, waarbij het gevoel (ziel) een schakel vormt.

De Raja yoga is opgebouwd uit 8 ledematen:
Yama – Sociale regels [Karma yoga], eerbied voor het leven, geweldloosheid, eerlijkheid, onthouding en onafhankelijkheid
Niyama – Gedragsregels [Bhakti yoga], reinheid, tevredenheid, zelfdiscipline, zelfstudie en vertrouwen op het goddelijke
Asana’s – lichaamshoudingen [Hatha yoga]
Pranayama – beheersing van adem (Prana) en levensenergie [Hatha yoga]
Pratyahara – beheersing van de zintuigen [Kriya yoga]
Dharana – concentratie en beheersing van de geest [Kriya yoga]
Dhyana – meditatie [Ynana yoga]
Samadhi – Absorptie, éénwording met het absolute [Ynana yoga]

Yoga richt zich op de harmonie tussen lichaam geest en ziel. Deze staan namelijk niet los van elkaar, maar werken op elkaar in. Wanneer iemand zich lichamelijk goed voelt, zal hij of zij mentaal alles beter aankunnen. En andersom: wanneer iemand goed kan omgaan met mentale problemen, zal hij of zij minder snel lichamelijke klachten ontwikkelen. Bij yoga worden lichamelijke oefeningen daarom gecombineerd met ontspannings- en ademhalingsoefeningen. De vitaliteit en levensenergie wordt hierdoor verhoogd en het is eenvoudiger om te ontspannen en helder te denken. Bij regelmatige oefening zal in het dagelijks leven het positieve effect van yoga merkbaar worden: het denken wordt rustiger, relativeren gaat makkelijker en men maakt zich minder druk over allerlei zaken.

© 2017 Art of Ayurveda

Chat openen
Waar kan ik je mee helpen?
Hallo, kan ik je helpen?